Eerlijk duurt het langst

09 oktober 2018

Openheid en transparantie: voor nu en altijd

Waarom begin ik hier mee? Nou, om verschillende redenen. Van huis uit heb ik deze waarde meegekregen en is er eigenlijk met de paplepel ingegoten. Nu kan ik uit ervaring spreken dat het niet altijd even prettig is om eerlijk te zijn, zeker als er gevolgen aan zitten, maar door schade en schande ben ik nu op een leeftijd gekomen dat mijn vrienden, kennissen en relaties altijd ervan op aan kunnen dat ik de waarheid spreek als ik ze wat beloof of een afspraak met ze maak, ook al is die achteraf toch niet zo handig voor mij gebleken.

Het mooie is wel dat na 11 jaar ondernemerschap en 25 jaar in het commerciële vak mijn netwerk mij weet te vinden als er iets gedaan moet worden op het vakgebied waarin mijn bedrijf en ik zich begeven. Ook nee verkopen is soms moeilijk, maar ik weet uit ervaring dat het daarna dubbel en dwars terugkomt.

Transparantie en openheid in een nieuw AVG-jasje

Die normen en waarden over eerlijk zijn (en transparant in het geval van data en privacy) betalen zich op dit moment ook dubbel en dwars terug voor mijn bedrijf, omdat er de laatste tijd nogal wat verschuivingen aan het plaatsvinden zijn in het databedrijven- (of marketinginformatiebureaus) veld. De komst van de AVG heeft er immers bij veel bedrijven voor gezorgd dat de juristen op tilt zijn geslagen en alles verbieden wat maar met data te maken heeft. Marketeers melden zich massaal bij bedrijven als die van ons en weten niet waar ze het zoeken moeten. Hoe kunnen ze toch met data blijven werken om hun klanten optimaal te blijven bedienen?


Toch vreemd dat een AVG ervoor zorgt dat we juist als bedrijfsleven zo min mogelijk met data willen doen. Data is immers het nieuwe goud. Dan kom je weer op het ethische stuk terecht, namelijk dat we al enige tijd een Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben gehad en dat er in die privacywet niet zoveel anders stond als dat er nu in de AVG staat. Het grote verschil is dat destijds via een algemene melding een opt-in verkregen werd (‘Uw gegevens worden gedeeld met Derden’) en dat onder de AVG dit met uw bedrijfsnaam vernoemd moet zijn – of andere bedrijven die gebruik maken van die data.


Omdat de toezichthouder genoodzaakt was alleen de grote zaken aan te pakken in verband met capaciteit hebben veel bedrijven, om het maar netjes te zeggen, zich niet geheel verdiept in de materie van data en privacy. Het gevolg: er zijn allerlei databases ontstaan waarvan niemand meer precies weet waarom en hoe die informatie verzameld is.

Eerlijk naar jezelf en eerlijk naar je klant

Ik vraag mij daarom ook regelmatig af hoe het mogelijk is dat zoveel bedrijven op dit moment nog niet AVG-proof zijn. Ik heb al eerder aangegeven in mijn blogs dat de AVG een kans is om meer engagement met je fans te krijgen. Door transparant en, hé daar heb je hem weer, eerlijk te zijn over wat je van de persoon in kwestie hebt opgeslagen en waarvoor je het gebruikt.

Ook databedrijven liggen onder vuur. Zo stoppen een aantal grote databedrijven die van oudsher altijd marktleider zijn geweest hun activiteiten op het gebied van (persoons-)data. Is het voor die bedrijven dan ook altijd een groot feest geweest en hebben we maar allerlei data verhandeld waarvan we niet weten wat de oorsprong is? Waarom sluiten zij hun deuren? Ook hier geldt: eerlijk duurt het langst.

Een nieuw, transparant speelveld

Wat voor mij en bedrijven als CDDN belangrijk is, is dat er nu eindelijk een ‘level playing field’ ontstaat waarbij de transparante databedrijven meer gaan samenwerken. Met als resultaat dat uiteindelijk de klant, maar ook de consument eindelijk krijgt waar ze recht op hebben; herleidbare, met toestemming verkregen informatie die door het bedrijfsleven met garanties van die partijen ingezet kunnen worden in profielen en marketingacties.

Voor deze databedrijven is de omschakeling naar een ‘AVG-proof’ omgeving namelijk niet zo groot geweest en waren de meeste al gereed ver voor 25 mei 2018.

 

De waarheid achterhaalt je wel

De moraal van mijn betoog is dat het dus loont om eerlijk en transparant te zijn. Het is niet meer van deze tijd dat we ons verschuilen achter procedures en interne regeltjes in de hoop dat de verzoeker uiteindelijk maar opgeeft (zoals we in het verleden massaal deden). De consument is niet meer gek en weet dondersgoed waar het privacy technisch over gaat. Wij merken het aan de inzage verzoeken die wij krijgen van consumenten. Ze hebben tegenwoordig meer kennis over privacy dan ooit tevoren. Het is dus ook niet meer van deze tijd om de consument dan maar aan het lijntje te houden. Immers, er is social media en daardoor is de consument mondiger dan ooit!

Wees transparant, maar begin uiteraard wel met een centrale datahuishouding. Wees ook intern eerlijk over de data die je hebt. Bij twijfel, verwijderen. Zeker als je de oorsprong van het verzamelen niet meer weet of hebt vastgelegd. Je zult zien dat je klanten meer dan ooit van je gaan houden.

 

Martijn de Boer, CEO Consumenten Data Centrum Nederland (CDDN)