Les 6 - LOS ONDERLIGGENDE PROBLEMEN OP

De beroerde staat van veel databestanden valt maar deels te wijten aan een ICT-probleem, zoals veel marketeers denken. Er zijn onderliggende problemen die je als marketeer eerder moet aanpakken. Zo ontstaat slechte datakwaliteit onder andere doordat 30 tot 35 procent van de adressen dubbel is. Daardoor schatten veel bedrijven hun klantenbestand veel te hoog in. Daarbij komt de slechte manier waarop de data verzameld en verwerkt wordt; gegevens worden niet in de juiste velden geplaatst of er worden eenvoudig typefouten gemaakt bij de invoer. Dat beperkt de bruikbaarheid van de bestanden.