Les 5 - VOER EEN DUIDELIJKE DATASTRATEGIE

Voordat je als marketeer gegevens uitwisselt, moet je beschikken over een duidelijke strategie voor databeheer. Onderzoek van de DDMA toont aan dat 75 procent van de Nederlandse bedrijven geen strategie heeft die gedragen wordt door het management of de raad van bestuur en gewaarborgd wordt door een datakwaliteitsmanager. Dat komt vooral doordat het veelal verborgen kosten betreft. De economische crisis heeft er weliswaar aan bijgedragen dat onder marketeers en het hoger management een sterker besef leeft om klanten te behouden maar zodra de economie zich herstelt, lopen zij het risico dat de aandacht voor optimaal databeheer weer verslapt. Er moet echt structureel iets veranderen aan de kwaliteit van databeheer.