“Maatschappelijk verantwoord ondernemen stemt tot tevredenheid”

De wettelijke normen bij databeheer zijn er om de consument te beschermen en ons vak een beter imago te geven. Werken met opt-in gegevens die verkregen zijn met toestemming van de consument voorkomt onnodige ergernis en verhoogt de klantretentie.

Data kwaliteit zoals het hoort

CDDN is samen met haar klanten en partners hard op weg de basisgegevens van Nederlanders ouder dan 18 jaar in kaart te brengen. Wij zijn ons terdege bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen altijd in het belang van de marketingbranche met in acht neming van de privacywetgeving. Alle data zijn optimaal beveiligd en worden niet verhandeld. Dit wordt middels een jaarlijkse audit gemeten en bijgehouden door de DDMA (www.privacywaarborg.nl)

Daarnaast hebben wij initiatieven ontwikkeld (met een aantal branche organisaties) zoals het Infotonen Register, Afmelden.info en Wie Is Er Benaderd?. Deze initiatieven hebben tot doel het spreiden van bel- en maildruk en het verminderen van consumentenergernis over directe communicatie.