“Kennis delen over mensen om die mensen te beschermen"

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een eerlijke en heldere manier zaken te doen. Daarom worden klanten beschermd door de privacywetten. Terecht, de consument moet de kans krijgen aan te geven wat zij wel of niet wil. Daarom werken wij alleen met volledig betrouwbare datapartners samen.

Alleen de beste bronbestanden

CDDN werkt alleen met de beste en meest omvangrijke marketingbestanden die verkrijgbaar zijn en met zorg zijn samengesteld door onze datapartners. Die gegevens verhuren wij waarbij u, dankzij de unieke samenwerking, profiteert van de optimale kwaliteit van die gegevens en dus van het maximaal rendement uit uw investering. Het aantal datapartners groeit gestaag wat de kwaliteit van onze basisadministratie, onze database, continu verhoogt.

Overlijdensregister

Doelstelling van Overlijdensregister is om te voorkomen dat nabestaanden onnodig post ontvangen van organisaties gericht aan overledenen. Overlijdensregister biedt haar gegevens exclusief via CDDN CompLead aan. Hiermee onderstrepen beide partijen het belang van verantwoord en sociaal maatschappelijk direct marketing bedrijven.

Jaarlijks sterven ruim honderdduizend landgenoten. Overlijdensregister streeft ernaar het leed als gevolg hiervan voor zowel nabestaanden als organisaties te verkleinen. Overlijdensregister zorgt ervoor dat organisaties circa vijf dagen na het overlijden hun adresbestanden kunnen aanpassen en dat in meer dan 90% van de overlijdensgevallen een registratie plaatsvindt.

Beschikbare informatie:

NAWT
Overlijdensdatum

Gezinnen met jonge kinderen

Ieder jaar worden er in Nederland ca. 190.000 kinderen geboren. Vanwege hun specifieke behoeften zijn de gezinnen waarin deze kinderen geboren zijn, zeer interessant voor bedrijven die hun diensten en producten aanbieden aan deze doelgroep. De adressen van deze gezinnen zijn afkomstig van een bedrijf dat identiteitsplaatjes en naam- /adreslabels e.d. verkoopt aan de ouders van jonge kinderen.

De nadruk in de database ligt bij gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar. De geregistreerde ouders zijn overwegend in de leeftijd van 25-45 jaar. Het bestand omvat momenteel ca. 591.000 unieke adressen van gezinnen. Voorts telt het bestand ruim 1.005.000 kinderen (gemiddeld 1,7 kind per adres), waarvan de exacte naam, geboortedatum en sexe bekend is. Bij ruim 98% van de adressen is een telefoonnummer beschikbaar. De database is aangemeld onder nummer 0020871 bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

vastelasten.nl

Als lid van vastelasten.nl wordt de consument gratis en vrijblijvend geïnformeerd over interessante aanbiedingen van diverse vooraanstaande bedrijven. Hierdoor bespaart de consument honderden euro's per jaar op de vaste lasten. Om te weten wat onze leden belangrijk vinden voeren wij het hele jaar door grootschalige consumentenonderzoeken uit.

Vastelasten.nl is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1404354 en heeft meer dan 100.000 leden en dat aantal groeit snel. Hoe meer leden, hoe meer bedrijven hun producten willen aanbieden, hoe meer invloed vastelasten.nl heeft op de aanbiedingen en - het allerbelangrijkste - hoe meer voordeel de consument ontvangt.

Beschikbare informatie:

NAWT
Aantal personen in huishouden
Hobby/interesses
Goede doelen gevers
Prijsbewust

Bel-me-niet-Register

Indien een consument niet langer telefonische aanbiedingen wenst te ontvangen kan hij dat op verschillende manieren aangeven. CDDN heeft via CompLead een abonnement op het Bel-me-niet-Register waarmee deze dienst ook als service beschikbaar is. Indien u belbestanden huurt voor een TM campagne, bent u wettelijk verplicht deze bestanden te markeren aan de hand van het Bel-me-niet-Register.

Beschikbare informatie:

Telemarketingblokkades

Infofilter

Indien een consument niet langer aan hem gerichte informatie wil ontvangen kan hij dat op verschillende manieren aangeven. CDDN heeft een abonnement op dit blokkaderegister wat via CompLead beschikbaar gesteld wordt. Indien u bestanden huurt voor een DM campagne, moet u deze bestanden opschonen aan de hand van het Postfilter.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent een aantal sancties op het niet naleven van de privacy regelgeving, daarom adviseren wij uw prospectbestanden te ontdubbelen met behulp van dit filter.

Beschikbare informatie:

Postblokkades
Overledenenblokkades (Nationaal Overledenen Register)