Nima

U wilt

Optimale kwaliteit van uw eigen adresbestanden. Adressen die kloppen, gegevens optimaal verwerkt zodat u al uw klanten weer kent. Uw adressen ontdubbelen en verrijken met de laatst bekende gegevens. Uw doelgroepen selecteren en specificeren zodanig dat uw investering meer rendement oplevert. En u wilt ondersteund worden met raad en daad. Zeker als het gaat om de bescherming van de consument, uw klant.

Ons aanbod

Communicatie Data Diensten Nederland (CDDN) weet wat u van uw adressen wilt weten. Met CompLead, de marktplaats voor marketeers, valideert en verrijkt u op elk moment uw adresbestanden. QualiData is een uniek platform waarin organisaties hun kennis over hun adressen delen met uw kennis. Samenwerken om er voor te zorgen dat u uw klanten behoudt en vooral terugvindt. Want bestaande klanten zijn waardevol genoeg om te zeggen: “Kijk… zo ken ik je weer!”

Uw adres

Inderdaad, het gaat allemaal om uw adresgegevens. U als consument. CDDN is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en het is ons belang om die gegevens, uw gegevens dus, correct te hebben. Daarom heeft CDDN initiatieven ontwikkeld (met een aantal branche organisaties), zoals het Infotonen Register en Afmelden.info. Ook draagt CDDN het Privacy Waarborg en het Privacy Waarborg Security Check, zodat uw gegevens veilig en vertrouwd zijn opgeslagen. Deze initiatieven hebben tot doel dat klanten en relaties op een correcte wijze worden benaderd. Dat scheelt u een hoop irritatie.

Uw mening

Nieuws

ACM deelt in 2015 24 miljoen aan boetes uit en ontvangt 60.000 signalen bij Consuwijzer

door
Pauline Gras
| 13 mei 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet in 2015 een stevig resultaat neer: het werk van ACM leverde consumenten ongeveer 1,3 miljard euro aan voordeel op. Dat is 170 euro per huishouden. ACM heeft in verschillende zaken ruim 24 miljoen euro aan boetes uitgedeeld en consumenten hebben ruim 60.000 signalen gedeeld via Consuwijzer.

Deze wapenfeiten komen uit het jaarverslag van ACM over 2015. ACM brengt naast het jaarverslag ook het Signaal uit. Hierin richt ACM zich rechtstreeks tot beleidsmakers. In het Signaal 2016 vraagt ACM aandacht voor duidelijke spelregels bij de keuze tussen publieke belangen. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: ‘Leg als overheid publieke belangen duidelijk vast. Zo vermijd je onnodige onduidelijkheden, zeker als een onderneming naast commerciële ook publieke belangen behartigt.’

Het Signaal 2016: het publieke belang als anker voor goed overheidsbeleid

In het Signaal 2016 staat het spanningsveld tussen verschillende publieke belangen centraal. ACM illustreert dit met voorbeelden uit overheid en markt, de energiesector en de gezondheidszorg. Welk publiek belang krijgt voorrang als de overheid zich met verschillende petten op bemoeit met de markt? Om het ene belang van de overheid te behartigen, worden soms andere belangen van de overheid als marktspeler belemmerd, zoals concurrentie- of consumentenbelangen.

Chris Fonteijn: ‘Behartigt een onderneming naast commerciële belangen ook een publiek belang? Leg deze belangen dan expliciet en eenduidig vast. Zo wordt bij conflicterende belangen inzichtelijk hoe belangen zich tot elkaar verhouden, en kunnen we politieke en beleidsmatige discussies over de rechtmatigheid van activiteiten vermijden. Dat komt uiteraard ook het toezicht van ACM ten goede.’

ACM vindt het onwenselijk als het realiseren van een publiek belang afhankelijk is van het succes van commerciële activiteiten. Als het commercieel niet lekker loopt, komt het publieke belang in de knel.

Chris Fonteijn: ‘Bij de aanbesteding van de HSL-Zuid hebben we daarvan voorbeelden gezien: de NS wilde de eigen monopoliepositie op het Nederlandse spoor behouden. De overheid als aandeelhouder vond vooral de financiële opbrengsten belangrijk. Het reizigersbelang werd zo ondergeschikt aan het commerciële belang. Met alle negatieve gevolgen van dien.’

Een ander voorbeeld komt uit de gezondheidszorg. ACM constateert dat zelfregulering in de gezondheidszorg alleen kan slagen als de wetgever  beleidskeuzes maakt. Chris Fonteijn: ‘Kom tot een afweging tussen belangen. Vermijd de situatie waarin ACM een negatief besluit moet nemen in het belang van de mededinging, omdat ACM de voordelen – die er misschien wel zijn- niet kan controleren. Dit leidt mogelijk niet tot de beste uitkomst voor patiënt en verzekerde. Maatschappelijk een onwenselijke situatie'.

Aanbevolen evenementen