“Het succes van nieuws wordt bepaald door de waarde”

 

Elke waardevolle informatie is nieuwswaardig. Daarom houden wij u graag op de hoogte van nieuws uit het vak en over het vak. Nieuws over wetten, regelgevingen en normen. Nieuws over consumenten. En natuurlijk nieuws over CDDN.

Laatste nieuws

Bel-me-niet Register analyse voltooid door CDDN

door
Hans Leemans
| 24 okt 2011

Nieuw-Vennep - 24 oktober 2011 Bel-me-niet Register informeert over de stand van zaken met betrekking tot het project datakwaliteit.

Inleiding

Sinds het moment van oprichting, 1 oktober 2009, zijn er ruim 6 miljoen vaste en mobiele telefoonnummers geregistreerd in het register. Dit is inclusief de 2,6 miljoen registraties van het oude Infofilter.

Het Bel-me-niet Register heeft de kwaliteit van de data als speerpunt gesteld. Daartoe heeft de organisatie het project datakwaliteit gelanceerd. Dit project betreft het daadwerkelijk verbeteren van alle registraties in het Bel-me-niet Register. Bedrijven die telemarketing uitvoeren zullen door een goed onderhouden register met meer nauwkeurigheid bedoelde consumenten op het juiste telefoonnummer benaderen.

Op basis van de meest economisch voordelige inschrijving is in april jl. de openbare Europese aanbesteding voor het inzichtelijk maken en verbeteren van de datakwaliteit van het Bel-me-niet Register gegund aan CDDN uit Nieuw-Vennep.

Uitslag eerste onderzoek

Inmiddels is de eerste analyse afgerond. Middels deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitslagen en conclusies. Gesteld kan worden dat van de gegevens die aangeleverd worden (namen, adressen, huisnummers en postcodes) de kwaliteit goed is.

Slechts 0,12 % van de aangeleverde postcodes is niet juist, 0,02% van de aangeleverde huisnummers is niet juist en 0,02% van de aangeleverde telefoonnummers is niet juist.

Daarentegen komt het vaak voor dat personen telefoonnummers voor anderen registreren. Bijvoorbeeld voor ouders.  Het percentage waarbij een andere naam bij het telefoonnummer hoort is maar liefst 13,31%. Dit percentage geeft echter een gering vertekend beeld, omdat hierbij ook bewoners van tehuizen zitten. Deze personen schrijven zich veelal schriftelijk in, doch het telefoonnummer behoort bij het tehuis.

Op het moment van de analyse, zijn van de 6.157.362 gecontroleerde telefoonnummers, 27.483 telefoonnummers niet actief. Doordat afgesloten telefoonnummers geregistreerd worden voor een periode van 6 maanden, is het mogelijk in die periode telefoonnummers te controleren. Indien afgesloten van een abonnee, wordt het telefoonnummer verwijderd uit het Bel-me-niet Register.

Om de voortgang in het datakwaliteit proces te waarborgen, wordt in ieder geval gedurende de komende 5 jaren, ieder kwartaal de analyse uitgevoerd. Bij de analyse, uitgaande van de naam en het adres, is de huidige uitslag dat slechts 0,14% van de gecontroleerde telefoonnummers niet past bij de naam en dat 1,51% van de gecontroleerde telefoonnummers niet past bij de postcode.

Bij 2.05% van de gecontroleerde telefoonnummers matcht de postcode niet met het netnummer. Waarschijnlijk ook doordat telefoonnummers voor anderen (bijvoorbeeld voor ouders) geregistreerd worden.

Voortgang proces datakwaliteit.

Het Bel-me-niet Register werkt voor zover in haar vermogen ligt aan een optimaal databestand. De persoon zelf is en blijft echter verantwoordelijk voor de registratie in het Bel-me-niet Register.  Het Bel-me-niet Register kan en mag de registreerde gegevens niet op eigen initiatief wijzigen, omdat het een wilsbeschikking van de rechtspersoon betreft. Indien echter op basis van de resultaten daar aanleiding toe is, zal het Bel-me-niet Register aan de wetgever een voorstel voorleggen om de regeling in deze aan te passen.
Thans kunnen al wel de telefoonnummers die afgesloten zijn van een abonnee verwijderd worden. Dit zal 4 keer per jaar gebeuren.

Verder wordt bezien of de registratieprocedure nog verder aangescherpt kan worden, waardoor het registeren voor anderen onderschept wordt.

Wij hopen dat wij u met deze informatie inzake het project datakwaliteit naar behoren hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

J.H.A. Leemans (Directeur Bel-me-niet Register)