“Het succes van nieuws wordt bepaald door de waarde”

 

Elke waardevolle informatie is nieuwswaardig. Daarom houden wij u graag op de hoogte van nieuws uit het vak en over het vak. Nieuws over wetten, regelgevingen en normen. Nieuws over consumenten. En natuurlijk nieuws over CDDN.

Laatste nieuws

Privacy Shield biedt onvoldoende waarborgen

door
Redactie
| 12 apr 2016
Een nieuwe Privacy Shield-overeenkomst met de Verenigde Staten is nog geen gelopen koers. Het lijkt erop dat de Europese privacytoezichthouders geen goedkeuring zullen geven aan de inhoud van het verdrag. De overeenkomst kan dan weliswaar in werking treden, maar over de slecht geregelde aspecten zou dan al weer heel snel een rechtszaak gevoerd kunnen worden.

In oktober 2015 verwees het Europees Hof het zogenoemde Safe Harbour-verdrag naar de prullenmand. In dit verdrag werd de opslag van Europese persoonsgegevens geregeld, maar dus onvoldoende in de ogen van de rechter. Het gevolg hiervan was, dat Europese organisaties in feite geen persoonsgegevens meer in de VS mochten onderbrengen.

Er werd dus achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw verdrag, het EU-US Privacy Shield. Dit zou betere bescherming van de persoonsgegevens van Europeanen moeten garanderen. De Europese privacytoezichthouders – zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens – hebben de tekst bestudeerd en het lijkt erop dat ze ook in het nieuwe verdrag nog steeds onvoldoende waarborgen terugvinden.

Al weer snel een rechtszaak

Weliswaar kan een nieuw verdrag ondanks dat nog steeds in werking treden, maar de kans is groot dat er over één of meer zwakheden al weer snel een rechtszaak gevoerd zal worden, met als resultaat dat het Hof ook dit verdrag afkeurt. Dan moeten alle partijen opnieuw om de tafel.