DeMeter


DeMeterDeMeter biedt een platform waar ruimte is voor activiteiten waarmee je je praktische DM-kennis vergroot en op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Zo'n platform biedt ook veel mogelijkheden om in een ongedwongen sfeer contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. De netwerkfunctie van het DeMeter-lidmaatschap wordt dan ook door de leden als een groot pluspunt ervaren en past binnen het beleid van CDDN.