“Uw klanten verdienen het herkend te worden in uw eigen administratie”

Het is de nachtmerrie van elke marketeer: een adressenbestand dat niet klopt. Daar je acties op voeren betekent bij de aanvang al irritatie bij die klanten en onnodige kosten. Door samen te werken delen we onze opgebouwde kennis van die adresbestanden. CDDN speelt in die samenwerking een centrale en onafhankelijke rol.

Data kwaliteit volgens het nieuwe moderne denken

CDDN is voortgekomen uit meer dan 15 jaar data kwaliteit ervaring. Goed data management heeft geen geheimen meer voor ons en wij denken en handelen als consument, waarbij Privacy First verankerd is binnen iedere vezel van CDDN. Wij zijn een nieuwe generatie ondernemers die handelen volgens nieuwe management vaardigheden en nieuwe principes. Wij willen beter gebruik maken van elkaars kennis door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan en te streven naar duurzaam concurrentievoordeel voor de BV Nederland. Wij geloven dan ook in lange termijn samenwerking en transparantie.

Voor CDDN QualiData betekent dit dat wij met het Nederlandse bedrijfsleven een kennisalliantie aan het bouwen zijn (de Consumenten Basis Administratie). Daarbij worden nieuwe managementvaardigheden ontwikkeld, innovatieve organisatieprincipes gehanteerd en hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) gerealiseerd. De uitwerking van het sociale innovatie principe is dat dit de gezamenlijke concurrentiepositie en productiviteit aanzienlijk verbetert.

Bedrijven en instellingen ontdekken de voordelen van de innovatieve diensten die CDDN hen biedt. Door informatie onderling te valideren met bedrijven die ook een relatie hebben met uw klant, wordt in een hoog tempo gebouwd aan het grootste en beste referentiebestand van Nederland waar zelfs de Nederlandse overheid gebruik van maakt. Een uitkomst en een enorme sprong vooruit ten opzichte van de traditionele data kwaliteit oplossingen.

Binnen de Consumenten Basis Administratie worden alleen onderstaande gegevens beheerd: 

  • naam (initialen, voorvoegsel, achternaam/meisjesnaam);
  • adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging en woonplaats);
  • (mobiel) telefoonnummer(s);
  • e-mail adres(sen);
  • sexe code (man/vrouw);
  • geboortedatum;
  • laatste contactdatum van klant op adres.