“Het vertrouwen van klanten als het wettelijke Bel-me-niet register bewijst de meerwaarde”

Het verminderen van irritatie bij relaties en juist het verbeteren van de relatie tussen klant en leverancier zorgen dat het benaderen van consumenten weer waardevol wordt. Dat levert een positieve bijdrage aan de marketingbranche, mensen die het weer prettig vinden relevant benaderd te worden. En die bijdrage leveren we samen door samen te werken gebruikmakend van het principe 'kennis delen is kracht'.

Uw klant is weer blij u te horen

Laten we eerlijk zijn, de Nederlandse consument wordt overstelpt met commerciële berichten. Telefonisch, per post, per mail. Berichten van bedrijven waarvan zij klant zijn of die willen dat zij klant worden. Als dan de gegevens van die consument niet correct zijn is het logisch dat de irritatie ongekende vormen aanneemt en leidt tot imago schade. Dat is eenvoudig te verhelpen door deel te nemen aan de Consumenten Basis Administratie (CBA).

Dat werkt, voorkomt onnodige marketingkosten en maakt dat de relatie met de klant weer positief wordt. De deelname van officiële datapartners als het Infotonen Register en het Overlijdensregister bevestigen dit. Sterker nog, de openbare Europese aanbesteding voor het inzichtelijk maken en verbeteren van de datakwaliteit van het Bel-me-niet Register is gegund aan CDDN en is daarmee een 'trusted third party' van de overheid.