“Een optimale databank overleeft de concurrentie”

Kwaliteit is daarbij het sleutelwoord. Vooral om verloren gegane contacten weer zichtbaar te maken. Om bestaande relaties weer in kaart te brengen. Want te vaak en te veel komt die marketingactie of die factuur gewoon op het foutieve adres. Daarom zegt CDDN graag “Kijk… zo kent u ze weer!”

Samen aan de slag voor een optimale bereikbaarheid

Betrouwbaarheid die gaat tot 100% van de gevalideerde adressen. Dat is de zekerheid die CDDN u biedt. De zekerheid van kwaliteit die wordt gehaald door samen te werken met het Nederlandse bedrijfsleven, te werken aan een optimale basis voor elke marketingactiviteit en aan optimale klanttevredenheid: de databank waarin we alleen juiste en essentiële gegevens vinden van de consument.

Daarom zorgen wij, voordat uw klantgegevens dagelijks, wekelijks of maandelijks geautomatiseerd gevalideerd worden, altijd voor een gestandaardiseerd bestand. Deze service is onderdeel van uw aansluiting op de Consumenten Basis Administratie (CBA) en voeren wij kosteloos uit.

Na een grondige controle van het resultaat, worden uw gegevens gestandaardiseerd en met de gegevens in de juiste velden opgenomen in de CBA. Vanaf dat moment verloopt de validatie en opschoning van uw kostbare klantgegevens geautomatiseerd.