“Een duidelijke datastrategie bepaalt de juiste richting”

Voordat je als marketeer gegevens uitwisselt, moet je beschikken over een duidelijke strategie voor databeheer. Zomaar iets doen is niet weten waar we mee bezig zijn, proberen. Juist die heldere strategie bakent het essentiële databeheer af en zorgt voor een heldere business case. Dat begint bij een datascan op de Consumenten Basis Administratie.

Onze Datascan maakt veel duidelijk

Onderzoek van de DDMA toont aan dat 75 procent van de Nederlandse bedrijven geen strategie heeft, die gedragen wordt door het management of de raad van bestuur en gewaarborgd wordt door een datakwaliteit manager. Dat komt vooral doordat het veelal verborgen kosten betreft. De economische crisis heeft er weliswaar aan bijgedragen dat onder marketeers en het hoger management een sterker besef leeft om klanten te behouden, maar zodra de economie zich herstelt, lopen zij het risico dat de aandacht voor optimaal databeheer weer verslapt. Er moet echt structureel iets veranderen aan de kwaliteit van databeheer.

Dat wordt direct duidelijk met de datascan, die CDDN u biedt. Zijn mijn klantgegevens wel aan onderhoud toe? Een vraag die wij regelmatig krijgen. Om onomstotelijk vast te stellen of onderhoud noodzakelijk is, kunt u onze datascan uitvoeren, kosteloos.

De datascan op de Consumenten Basis Administratie (CBA) geeft informatie over de basis NAW-gegevens. Er wordt inzage gegeven in het aantal verhuisde personen en dubbele adres-, naam- en e-mailgegevens. In de overzichtelijke management rapportage wordt aangegeven in welke mate uw klantbestand overeenkomt met de CBA. Nadat wij u geadviseerd hebben werken wij samen aan een heldere strategie omtrent beslisregels en het automatiseren van het proces, die u leidt naar betere en vooral positievere resultaten op uw marketingacties en klant interacties.