“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een serieuze zaak”De wettelijke normen bij het beheren van uw adresgegevens zijn er om u te beschermen en het marketingvak een beter imago te geven. Die bescherming gaat steeds verder en dat is maar goed ook. Want te vaak bent u op een onheuse manier benaderd.

Kwaliteit en actualiteit zoals het hoort

CDDN is samen met haar klanten  en partners hard op weg de basisgegevens van Nederlanders ouder dan 18 jaar in kaart te brengen. Wij zijn ons terdege bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en voeren tevens onze wettelijke verplichtingen uit zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij handelen altijd in het belang van de marketingbranche met in acht neming van de privacywetgeving. Alle data zijn optimaal beveiligd en worden niet verhandeld. Wij staan onder strikt toezicht van de Privacy Autoriteit en mogen het Privacy Waarborg dragen.

Daarnaast hebben wij zelf initiatieven ontwikkeld (met een aantal branche organisaties) zoals het Infotonen Register, afmelden.info en Wie Is Er Benaderd?. Deze initiatieven hebben tot doel het spreiden van bel- en maildruk en het verminderen van consumentenergernis over directe communicatie.