Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig vernieuwd of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die CDDN en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen en websites aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. CDDN en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen en websites zullen nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.

Rechten

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt. CDDN behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Copyright © 2008 CDDN BV

Deze website is eigendom van CDDN. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden hergebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van CDDN.